dobry ton

Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna (STRD), wg modelu Heidelberskiego, to metoda pozwalająca na dokonanie całościowej oceny stanu zdrowia. Program analizujący skan, opracowany przez dr Krzysztofa Krupkę pozwala ocenić indywidualny profil zdrowia osoby badanej oraz jej typ metaboliczny. Umożliwia opracowanie spersonalizowanych zaleceń dietetycznych, sugestii dotyczących suplementacji oraz zalecanych form aktywności fizycznej.

Badanie polega na trzykrotnym, bezdotykowym pomiarze temperatury ciała. Osoba badana rozbiera się do pasa. Pierwszy pomiar jest przeprowadzany bezpośrednio po rozebraniu, a dwa kolejne po 30-sekundowych przerwach. Całkowity czas badania nie przekracza 5 minut.

STRD pozwala na wczesne zauważenie zaburzeń na poziomie energetycznym (zmiany ciepła). Jeśli podejmiemy działania przywracające równowagę energetyczną organizmu, zanim pojawią się zmiany strukturalne, możemy całkowicie zapobiec pojawieniu się zaburzeń somatycznych lub w znacznym stopniu je ograniczyć.

STRD pozwala określić powiązanie stanu zaburzeń emocjonalnych ze stanem zaburzeń somatycznych w organizmie.

STRD pozwala też obserwować i oceniać wczesne skutki długotrwałych terapii. Jeśli skutki te okazują się niekorzystne w indywidualnym przypadku pozwala odpowiednio wcześnie zmodyfikować podjęte działania lecznicze i terapeutyczne.