dobry ton

Jak działa dźwięk


„Na początku było Słowo…” Zgodnie z teorią słowo to dźwięk lub sekwencja dźwięków określająca wybrane pojęcie. Dźwięk z kolei, jest wibracją, falą, która oddziałuje na człowieka, jego ciało, umysł i duszę.

Wibracje dźwięków są odczuwane jako łagodne, przyjemne i głęboko relaksujące. Pomimo wyraźnej subtelności skutki ich działania są zadziwiająco silne i powodują trwałe zmiany zarówno w odczuciach, emocjach, jak i w ciele fizycznym.


Podczas pracy z kamertonami komórki ciała wchodzą w rezonans z falą dźwiękową o odpowiedniej częstotliwości i dostrajają się do stanu zdrowia.

Rezonans polega na przekazywaniu drgań przez jedno ciało drugiemu. Uaktywnienie jednego z dwóch ustawionych blisko siebie kamertonów o jednakowej częstotliwości własnej powoduje, że po chwili drugi, nieaktywowany wcześniej instrument również zaczyna drgać i wydaje dźwięk.

W muzykoterapii komórkowej również zachodzi zjawisko rezonansu. Pierwszym instrumentem jest odpowiednio dobrany kamerton o częstotliwości zdrowego organu. Drugim instrumentem jest chory, rozstrojony narząd, którego komórki drgają z niewłaściwą dla siebie frekwencją. Pod wpływem drgań wytwarzanych przez kamerton, komórki ponownie dostrajają się do właściwej sobie częstotliwości zdrowia, dzięki czemu ciało powraca do stanu harmonii.

Kamerton to prosty, przypominający stalowe widełki, jednotonowy instrument muzyczny, źródło naturalnej fali dźwiękowej.

Każdy z 65 kamertonów stosowanych w muzykoterapii komórkowej dr Barbary Romanowskiej, jest źródłem bezpiecznej fali dźwiękowej, o starannie dobranej częstotliwości, której działanie jest zawsze pozytywne i korzystne dla wszystkich komórek organizmu.

Oddziaływanie na konkretny organ nie tylko nie spowoduje żadnego ryzyka dla zdrowia sąsiednich narządów, ale może wręcz spowodować nieoczekiwane, przypadkowe ustąpienie innej dolegliwości.

Gabinet Dobry Ton umożliwia pracę ze wszystkimi kamertonami dostępnymi w Akademii Dźwięku Barbary Romanowskiej.